• 27 خرداد ماه 1403 -
 • 021-88211563
 • شرکت صنعتی امید فنر
 • شرکت صنعتی امید فنر
 • شرکت صنعتی امید فنر

فنرهای ویژه

 • فنر تعلیق اسپورت
  فنر تعلیق اسپورت

  تولید تخصصی انواع فنرهای فنر های سیستم تعلیق خودروهای اسپورت شامل فنر های Racing و Off-road بر اساس استاندارد های جهانی

 • فنر رینگ پیستون روغن
  فنر رینگ پیستون روغن

  تولید تخصصی انواع فنرهای رینگ پیستون روغن بر اساس استاندارد های جهانی

 • فنر مکانیزم صندلی
  فنر مکانیزم صندلی

  تولید تخصصی انواع فنرهای مکانیزم صندلی بر اساس استاندارد های جهانی

 • فنرهای سیستم ترمز
  فنرهای سیستم ترمز

  تولید تخصصی انواع فنرهای سیستم ترمز خودرو بر اساس استانداردهای جهانی

 • فنر سوپاپ موتور
  فنر سوپاپ موتور

  تولید تخصصی انواع فنرهای سوپاپ موتور خودرو بر اساس استاندارد های جهانی

 • فنر تعلیق
  فنر تعلیق

  تولید تخصصی انواع فنرهای سیستم تعلیق خودرو بر اساس استاندارد های جهانی