• 27 دی ماه 1400 -
  • 021-88211563
شرکت صنعتی امید فنر

شرکت صنعتی امید فنر


انــــدیـشــه ای پـــویـــا، پـیـشـــیــنـــه ای کـهن
  • شرکت صنعتی امید فنر
  • شرکت صنعتی امید فنر
  • شرکت صنعتی امید فنر

حضور تیم شطرنج شرکت صنعتی امیدفنر در مسابقات کارگری استان تهران

حضور تیم شطرنج شرکت صنعتی امیدفنر در مسابقات کارگری استان تهران
حضور تیم شطرنج شرکت صنعتی امیدفنر در مسابقات کارگری استان تهران

حضور تیم شطرنج شرکت صنعتی امیدفنر در مسابقات کارگری استان تهران

پیرو استراتژی های منابع انسانی گروه شرکتهای امید و در راستای فعال سازی برنامه های ورزشی با اهداف جانبی، توسعه و ترویج ورزش فکری شطرنج در گروه امید در دستورکار قرار گرفت که اولین گام  با پیگیری اقای تاج الدین حضور در مسابقات کارگری استان تهران صورت گرفت و هرچند که در رده تیمی موفقیتی نداشتیم ولی در رده انفرادی اقای حسین موسوی موفق به کسب یک مدال طلای انفرادی گردید.
سرپرستی تیم بر عهده اقای رضایی بود و به همین روی از ایشان و سایر اعضای تیم شطرنج به شرح زیر تقدیر می شود: 
❇️ آقای مهدی محمدی پور
❇️ آقای سعید مقدم
❇️ آقای بهداد تاج الدین
❇️ آقای نعمت خواه
❇️ آقای حسین موسوی

  • کلمات کلیدی:
  • منبع خبر: